Aktuellt
och uppdateringar
 
Nya
Fasan
Tofsmes
Trädkrypare
Fågelinfluensa i Norrtälje
Skogssork
Fisktärna
Törnskata
Rådjur 2012
Mink
 
Uppdaterat
Vildsvin
Mink
Rödräv
Skogens väsen 2
Blåhake
Skäggmes
Gråsiska
Hökuggla
Sparvhök
Entita
 
Home
En bok för barn och ungdomar om olika djurs spår och spårtecken. Jag hoppas att många blir nyfikna på naturen när de läser den.
Läs mer
Smakprov
Andra böcker jag medverkat i. I "Fåglarna i Sverige - antal och förekomst" har jag ett flertal fotografier, bl a omslagsbilden på tjädertuppen.
Läs mer
Beställ boken