Våren är i antågande

Sparvuggla.
   
Sparvugglan vid sitt bohål.
   
Hannen av salskrake är väldigt vacker.
   
Fiskgjuse, den tredje största häckande rovfågeln i Sverige. Bara örnarna är större.
   
Skogssnäppa den 24 april 2009.
   
Skogssnäppan är en vaksam fågel. Svår att komma nära. Men denna gång lyckades jag.
   
Kniphonan anar inte min närvaro.
   
Kniphanens blick tycks vara fäst på mig men den anar inte min närvaro.
   
Skogssnäppor i regn. Som oftast vid ett skogsdike.
   
Knölsvanar i regn. Vällen.
   
Råbocken har hornen beklädda av tät basthud under våren. Myra, N Edsbro, 6 april 2009.
   
Staren vårstädar sin holk. 6 april 2009.
   
Ekticka, Ekdalens naturreservat, mars 2009.
   
Grågäss, Hosjön, 23 mars 2009.
   
Sparvuggla, Pansaruddens naturreservat, 23 mars 2009.
   
Gråspett, här en hona.
   
Gulsparvens sång hörs ofta nu.
   
Sångsvanarna har anlänt.
   
Stararna samlas på elledningarna.
   
Tranan tar sig tid för en vårputsning. En tofsvipa har också anlänt.
   
Copyright Leif Gustavsson 2009  

Home