Algblomning

Grönalger vid Upplandskusten, 23 oktober 2008.
   
Algblomning Edsjön, Uppland, 21 september 2008.
   
Algblomning Edsjön, Uppland, 21 september 2008.
   

Copyright Leif Gustavsson 2008

Natur