Törnsångare (Sylvia communis), Common Whitethroat
 
Törnsångaren sjunger, Giningen 25 maj 2012.
 
Copyright Leif Gustavsson 2012
 
Fåglar