Blåmes (Parus caeruleus), Blue Tit
Blåmes vid Ekeby, Knutby den 21 januari 2012. Denna individ är mycket blek då den saknar ett pigment s k leucism. Fågeln ser "uttvättad" ut. Leucism är ett medfött tillstånd hos djur vilket resulterar i reducerat pigment. Leucism definieras som partiell eller fullständig brist på eumelanin eller feomelanin i skinn, päls eller fjädrar vilket kan medföra att djuret antingen är ljusare, delvis vit eller helvit.
 
Blåmes i december 2010.
 
Blåmes i rönn.
 
 
Copyright Leif Gustavsson 2008-2012