Entita (Parus palustris), Marsh Tit
 
Entita, 30 november 2012.
 
Entita, inte alltid så lätt att skilja från talltitan.
 
Copyright Leif Gustavsson 2008 - 2012
 
Fåglar