Göktyta (Jynx torquilla), Wryneck
 
Göktytan vid sitt bohål. Trots sitt utseende räknas göktytan till hackspettarna.
 
Copyright Leif Gustavsson 2011
 
Fåglar