Gråhäger (Ardea cinerae), Grey Heron

Gråhägern är en tålig fågel. Övervintrar ibland om den hittar öppna vatten med fisk i.

   

En gråhäger på sin första höst. Den grå hjässan och avsaknaden av nacktofs samt avsaknandet av ett svart band bakom ögat visar entydigt på fågelns ålder.

Copyright Leif Gustavsson 2008

Fåglar