Gravand (Tadorna tadorna), Common Shelduck
 
Juvenil gravand, juli 2012.
 
Juvenil gravand, Vägstagärdet, Knutby, 5 augusti 2012.
 
 
Copyright Leif Gustavsson 2012
 
Fåglar