Havsörn (Haliaeetus albicilla), White-tailed Eagle
 
Adult havsörn och skator vid trafikdödat rådjur, Väddö kyrka, Uppland. 13 februari 2012.
 
Yngre havsörn och kråka. Man kan undra om det är halvt lösa stjärtpennor som sticker ut bakpå örnen?
 
Sju havsörnar, sex individer på isen och en till vänster över vasssen.
 
Havsörn över rastande sångsvanar.
 
Havsörnen är en mäktig fågel. Fågeln på bilden är troligen i sin tredje dräkt. D v s i sitt 3:e eller 4:e år.
 

Vinterkylan hade hållit Uppland i ett fast grepp under några veckors tid. Trots att det inte var mycket snö så börjar de stora rovfåglarna att få det svårt, för sjöarna låg inbäddade under tjocka istäcken. Till och med de gamla erfarna havsörnarna led. Ett påkört rådjur efter vägen lockade ned de annars så skygga fåglarna. Adult individ.

 

Havsörnens väldiga vingspann, upp till 240 cm, framgår tydligt här.

Lägg märke till den deformerade näbben, men örnen hade inget problem med att äta och den såg helt frisk ut. Förmodligen en medfödd skada. Örnen var ej
ringmärkt. Adult individ.

 
Copyright Leif Gustavsson 2008-2011
 
Fåglar