Hökuggla (Surnia ulula), Northern Hawk Owl
 
 
Hökuggla med fångad skogssork, januari 2013.
 
Hökuggla med fångad skogssork, januari 2013.
 
Hökuggla med fångad skogssork, januari 2013.
 
Hökuggla med fångad skogssork. Hökugglan slog sorken endast 7 m ifrån mig, 30 januari 2013.
 
Hökuggla.
 
Hökuggla vid Ellstakilen, 6 januari 2013.
 
Copyright Leif Gustavsson 2008 - 2013
 
Fåglar