Koltrast (Turdus merula), Common Blackbird
 
Koltrast, hane under sin första vinter. Lägg märke till de ljusare vingpennorna, nästan helt mörka näbb samt streckad haka. 13 december 2012.
 
Koltrast, adult hane vid fågelmatning.
 
Koltrast är en av alla de fågelarter som gärna äter rönnbär.
 
Copyright Leif Gustavsson 2009-2013
 
Fåglar