Lärkfalk (Falco subbuteo), Hobby
 
Adult lärkfalk, viltvattnet vid Sanda, Uppland.
 
Adult lärkfalk, viltvattnet vid Sanda, Uppland.
 
Copyright Leif Gustavsson 2011.
 
Fåglar