Mindre sångsvan [Tundrasvan] (Cygnus columbianus bewickii), Tundra Swan
 
Mindre sångsvan rastande vid S Giningen, Uppland, 18 mars 2012.
 

Mindre sångsvan, ej helt utfärgad individ. Det grå på huvud och hals tyder på en 3K-fågel. Även det orangefärgade på näbben tyder på en yngre individ. 28 april 2010.

 
Copyright Leif Gustavsson 2010-2012
 
Fåglar