Rödvingetrast (Turdus iliacus), Redwing
 
Rödvingetrasten är en av de fågelarter som gärna äter av rönnbären.
 
Copyright Leif Gustavsson 2011
 
Fåglar