Sångsvan (Cygnus cygnus), Whooper Swan

Sångsvan, mindre skogssjö, Uppland, 5 juni 2012.
 
Sångsvan, Hosjön, Knutby, 11 mars 2012.
 
Sångsvanen ser ut att dansa balett. Våren 2011.
Sångsvan och trana vid Hosjön.
Sträckande sångsvan.
Copyright Leif Gustavsson 2008-2012