Snösparv (Plectrophenax nivalis), Snow Bunting
 
Snösparv vilar, mars 2011.
 
Snösparvar söker föda bland vinterståndare, Hosjön, december 2010.
 
 
Copyright Leif Gustavsson 2010-2011
 
Fåglar