Stare (Sturnus vulgaris), Common Starling

Övervintrande starar vid Tarvsladan norr om Knutby, 10 mars 2010.

 

Övervintrande stare vid Tarvsladan norr om Knutby, 10 mars 2010.

 

Stare med bomaterial.

 
Copyright Leif Gustavsson 2008-2010
 
Fåglar