Större hackspett (Dendrocopos major), Great Spotted Woodpecker

Större hackspett vid fågelbord.

Copyright Leif Gustavsson 2008

Fåglar