Stjärtmes (Aegithalos caudatus), Long-tailed Tit
 
Stjärtmes vid Vällsån, december 2010.
 
 
Copyright Leif Gustavsson 2010
 
Fåglar