Tjäder (Tetrao urogallus), Western Capercaillie (1)
 
Tjäderhönan är alltid på sin vakt.
 
Tjäderhöna med spelbeteende.
 
Tjäderhönan i sin dunkla skog.
 
 
Copyright Leif Gustavsson 2008-2010
 
Fåglar