Tjäder (Tetrao urogallus), Western Capercaillie (2)
 
Tjädertupp i skogarna vid Kolarmora, januari 2011.
 
Tjädertuppen brakar iväg på tunga vingslag, Kolarmoraån, december 2010.
Tjädertupp i vinterlandskapet.
Tjädertupp under spelet.
Tjädertuppen skär näbb mot fotografen.
Copyright Leif Gustavsson 2008-2010