Grävling (Meles meles), Badger

Den här grävlingen fick jag syn på när den kom gående på en stig i skogen. För att få en bra bild så lade jag mig ner raklång på marken med kameran skjutklar. Jag trodde att när grävlingen upptäckte mig så skulle den tvärvända och fly. Men istället stannade den lugnt upp tittade en liten stund på mig och gick sedan precis bredvid mig där jag låg på stigen. Den fortsatte sedan på stigen bakom mig vidare in i skogen.

Copyright Leif Gustavsson 2008

Däggdjur