Lappsparv (Calcarius lapponicus), Lapland Longspur

Knappt flygg unge av lappsparv.

Copyright Leif Gustavsson 2008

Fåglar