Däggdjur

Bäver Castor fiber Beaver
Dvärgfladdermus Pipistrellus pipistrellus  
Ekorre Sciurus vulgaris Squirrel
Fälthare Lepus europaeus  
Grävling Meles meles Badger
Knubbsäl Phoca vitulina Harbor Seal
Lodjur Lynx lynx Lynx
Mindre skogsmus Apodemus sylvaticus  
Mink Mustela vison Mink
Rådjur Caproelus caproelus Roe Deer
Rådjur 2012 Caproelus caproelus Roe Deer
Rödräv Vulpes vulpes Red Fox
Rödräven och diket    
Skogshare Lepus timidus Alpine Hare
Skogssork Clethrionomys glareolus  
Större skogsmus Apodemus flavicollis  
Utter Lutra lutra Otter
Vildsvin Sus scrofa Wild boar
Älg Alces alces Elk, Moose