Älg (Alces alces), Elk, Moose 1 2 3 4

Älgkalvsmöte

Plötsligt så stod den bara där framför mig i kanten av ett kärr, långt inne i skogen.
Nyfiket tittade den på mig, med vingliga ben och navelsträngen fortfarande hängande under buken.


Den måste vara högst ett par dagar gammal tänkte jag, samtidigt som jag såg mig runt efter älgkon. Kalven trodde nog att det var älgkon som kom klumpande genom skogen, den lockade svagt. Ljudet fick omedelbar effekt. Älgkon svarade bakom mig och kom snabbt gående mot kalven.


När den vuxna älgen upptäckte mig så kom varningslätet, en grov hög hostning som fick håret i min nacke att resa sig. Kalven dråsade som på given signal ner på marken, där den låg blickstilla. Jag smög så fort jag kunde från platsen, både med tanke på älgarna men även för min egen skull. Ilskna älgkor har jag varit med om tidigare och det undviker jag gärna.

Copyright Leif Gustavsson 2007

Däggdjur