Dvärgfladdermus (Pipistrellus pipistrellus)
Dvärgfladdermus på rehabilitering, Ingarö. 12 april 2012. Sveriges och Europas minsta fladdermus.
 
Dvärgfladdermus på rehabilitering, Ingarö. 12 april 2012.
 
Copyright Leif Gustavsson 2012
 
Däggdjur