Lodjur (Lynx lynx), Lynx 1 (2)

Lodjurens spårlöpor. December 2009.
   
Spårstämplar av lodjur som passerar sångsvanens spår. Mars 2009.
   
Spårstämplar av lodjur.
   
Spårstämplar av lodjur och rödräv.
   
Lodjuret har slagit ett rådjur. I detta fall en killing.
   
En tidig eftermiddag i april kommer lohanen ut på en åker bara ett par hundra meter från mitt hus. Vildmarkskänsla!
   
Lounge i april, fem kilometer norr om Knutby.
   
Lo.

Copyright Leif Gustavsson 2008

Däggdjur