Mink (Mustela vison), Mink
 
Mink, Kolarmoraån. Det var två minkar på plats. 26 mars 2013.
 
Mink, Kolarmoraån. Det var två minkar på plats. 26 mars 2013.
 
Mink, Kolarmoraån. Det var två minkar på plats. 26 mars 2013.
 
Mink, Hosjöån. Det snöiga huvudet beror på sorkjakt i strandkanten. 23 december 2012.
 
Mink, Hosjöån. Det snöiga huvudet beror på sorkjakt i strandkanten. Observera vattensorken minken har i munnen. 23 december 2012.
 
Copyright Leif Gustavsson 2012 - 2013
 
Däggdjur