Rödräv (Vulpes vulpes), Red Fox 2 (1)
 
Rödräv på jakt, mars 2013.
 
Rödräven undrar nog vem jag är, mars 2013.
 
Rödräv som revirmarkerar, mars 2013.
 
Rödräv på sorkjakt, mars 2013.
 
Rödräv på sorkjakt, mars 2013.
 
Rödräv på sorkjakt, mars 2013. Undrar om den fick något?
 
Rödräven under vinternattens fullmåne.
 
Räven är på väg ner i sin lya. Den står bara ett par meter från ingångshålet och försvinner strax ner.
 
Räven är på väg ner i sin lya. Den står bara ett par meter från ingångshålet och försvinner strax ner.
 
Copyright Leif Gustavsson 2009-2013
 
Däggdjur