Rödräven och diket
 
Rödräven tvekar inför ett dike.
 
Så tar den mod till sig och hoppar över.
 
Sökandet efter föda fortsätter.
 
Copyright Leif Gustavsson 2011
 
Däggdjur