Natur 1

Omkullfallna träd, s k lågor, är mycket viktiga för många andra livsformer i skogarna.

Vattenfall i Vällnora med löv av klättervildvin.

Skogsbilväg i morgondimma.

Längs Upplandsleden.

Novembersol.

Februaridimma.

   

Svavelticka.

   
Copyright Leif Gustavsson 2008  
   
Natur