Natur 3
 
Ek under Uppländsk vinter, december 2010.
 

Vinden har format landskapet likt böljande vågor, december 2010.

 

Snön har kommit och förvandalt landskapet, december 2010.

 

Träden tyngs av snön, december 2010.

 

Bennebolsdammen är översvämmad och vattnet forsar fram genom dammluckan.
12 december 2008.

 

Vällsån.

 

Vid Hosjön, en dag i december 2009.

 

Midvinterljus, januari 2010.

 
Copyright Leif Gustavsson 2008-2010
 
Natur