Insekter 1
 
Amiral. Knutby, Uppland.
 
Amiral.
 
Blomfluga, okänd art.
 
Blomfluga, okänd art.
 
Blomfluga, okänd art.
 
En blomflugas vinge. Art okänd.
 
Stekel med byte, en blomfluga.
 
Copyright Leif Gustavsson 2008-2011
 
Insekter