Kärrgräshoppa (Mecostethus grossus)

Mest troligt en kärrgräshoppa, i september.

Copyright Leif Gustavsson 2008

Insekter