Grodor och paddor
Paddans (Bufo bufo) vackra anletsdrag i närbild.
Grodyngel i april.
 
Copyright Leif Gustavsson 2008-2010
 
Grod- och kräldjur