Sjaunja 1

Sveriges och Europas största myrkomplex. Ingen annanstans i Sverige finns det sådan vildmark.
Till Sjaunja återvänder jag ständigt, både i tanken och i verkligheten.Där finns allt vad man kan önska sig av norrländsk natur med höga fjäll, barr- och björkurskogar samt vidsträckta myrar med små lugnt ringlande vattendrag till vilt forsande älvar.

Ensamheten är påtaglig, då de flesta vandrare som vill se fjäll beger sig till det närliggande Sarek. Att de flesta skogsvandrare tar sig till det mer bekvämt anpassade Muddus är också känt.Med sin yta stor som landskapet Blekinge så blir det gott om plats mellan de få besökarna.

Men fågel och djurlivet där är fantastiskt! Jag har vandrat och åkt skidor där under alla årstider i mer än 30 års tid och så länge min hälsa tillåter så kommer jag att återvända dit. Mina lägerplatser har varit tält, vindskydd, kåtor och i bland med bara himlen som tak.

Sjaunja naturreservat fakta:
Ligger i Gällivarekommun norr om Stora Lulevatten väster om järnvägen Porjus - Kiruna. Yta 2850 km².
Avsattes som natur reservat 1986. Ingår i världsarvet Lapponia.

Sjaunjaveteranen Sten Brandberg skrev 1943 följande i sin bok om Sjaunja, efter en lång vandring på myren.
-Man skall småning om rädda sig upp till en eld i fjällskogen, våt och svulten och svära en dyr ed att aldrig återvända. -Men något av en själv blir kvar där ute. -Ett år senare och man stod där på nytt.

År 1973 skrev Nils-Erik Landell i sin och Ingmar
Holmåsens bok om Sjaunja.
-Sjaunja är fantasins landskap som ännu
finns kvar i verkligheten.

Copyright Leif Gustavsson 2008

Sjaunja