Slaguggla (Strix uralensis), Ural Owl
 
 
Slaguggla vid Ellstakilen, januari 2013.
 
Slaguggla vid Ellstakilen, januari 2013.
 
Ungarna i slagugglans bo är nu så stora att honan knappt får plats, 16 maj 2011.
 
Slagugglehanen lämnar holken efter att ha överlämnat ett byte åt honan.
 

Våren är uggletider. Det är alltid lika spännande att försiktigt smyga fram för kontroll av holkarna. Jag har ett femtiotal boplatser att besöka, de som inte är bebodda för säsongen får nytt bomateriel. Men allt slit med uggleholkar glöms bort när det finns ett häckande ugglepar i någon holk.

 
Slagugglans hona ruvar i en av mina holkar.
 
Slagugglans ungar tycks fundera på höjden?
 
Copyright Leif Gustavsson 2008-2013
 
Fåglar