Svamp
Blomkålssvamp (Sparássis críspa) växer på tallrötter och orsakar brunröta. Kan även parasitera på lärkträd.
 
Jätteröksvamp (Calvatia gigantea) kan bli 20-60 cm breda.
 
Den vackra men giftiga röda flugsvampen (Amanita muscária). Den röda flugsvampens gift orsakar magsmärtor och kräkningar men ger även förgiftning av hallucinogen typ. Däremot är det fantasier att vikingarna skulle använt denna svamp för att bli mer aggresiva. Svampens förgiftningsbild ger inga sådana symptom.
 
 
Copyright Leif Gustavsson 2010-2011
 
Svamp och växter