Spårtecken, Tracks 2 1 3 4

Spårlöpor av 5 lodjur, januari 2009, Uppland. Den största ansamling av lodjurspår jag sett.
   
Spår av björnens framtass, januari 2009, Uppland. Denna björn har väckts och blivit skrämd ur idét av vildsvinsjägare (dock ej avsiktligt).
   
Samma björn som ovan, januari 2009, Uppland. Denna björn har väckts och blivit skrämd ur idét av vildsvinsjägare (dock ej avsiktligt).
   
Björnens spårlöpa, januari 2009, Uppland. Denna björn har väckts och blivit skrämd ur idét av vildsvinsjägare (dock ej avsiktligt). Efter att ha blivit uppskrämd gick björnen över 2 mil.

Copyright Leif Gustavsson 2009