Spårtecken, Tracks 3 1 2 4

Spårstämplar av varg. Bilderna på vargspåren på denna sida är inte fotograferade i Uppland.
   
Spårlöpa av varg samt revirmarkering.
   
Spårlöpa av två vargar.
   
Spårlöpa av varg som korsats av rödräv.
   
Gammal och ny spårlöpa av varg.

Copyright Leif Gustavsson 2009