Vinter 1

Vinterkvällsljus, Sotter (Ö Knutby).

   

Den snörika vintern 2009-2010 gör det svårt för rådjuren som får det kämpigt i den djupa snön.

   
Copyright Leif Gustavsson 2010  
   
Natur